Trustrup Ålsrode Idrætsforening

For passive medlemmer

Trustrup Ålsrode Idrætsforening er en åben forening, der aktivt tager del i lokalområdet i den sydlige del af Norddjurs Kommune. Derfor kan enhver, som er enig i foreningens formål og ønsker at støtte dette og få indflydelse melde sig ind i foreningen. Med et passivt medlemskab får man samme rettigheder som aktive medlemmer. Det vil sige, man har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen.

Foreningens formål er, gennem idrætten, ved konkurrence, motionsidræt og andet
kulturelt virke, at arbejde for at styrke lokalområdet i den sydlige del af Norddjurs
Kommune og for fremme af sundhed, tolerance og fællesskab.

Kan du tilslutte dig dette formål, så meld dig ind i foreningen.
Kontingent for passivt medlemskab er 100 kr. årligt.